HỔ TRỢ TRỰC TUYẾN

Miss Hường

<%# Eval(

 

Miss Hường

Miss Hường

My status

 

Sản phẩm >   Nòng Nhôm 2000

Sản Phẩm : Nòng Nhôm 2000

Nhà máy chúng tôi tự đúc nòng nhôm theo tiêu chuẩn ADC-12, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong nước và quốc tế.

Thông số kỹ thuật

Kích Thước A B C D E F G H I

Nòng Nhôm

2000

209 199 142 116.2 4-13 254 118 9 127

Chú thích:

A : Đường kính ngoài nòng.

B : Đường kính trong nòng.

C : Đường kính tâm lỗ.

D : Đường kính lỗ tâm bua.

E : Đường kính lỗ bulong.

F : Chiều cao sản phẩm.

G : Chiều cao mặt bích ngoài.

H : Độ dày mặt bích.

I : Chiều cao mặt bích trong.

 

Đối tác