HỔ TRỢ TRỰC TUYẾN

Miss Hường

Miss Hường

My status

 

 

 

 

Sản phẩm >   Cao Su Thanh

Sản phẩm : CAO SU THANH
Màu sắc cao su : Đang cập nhật
Công dụng : lau bóng gạo.

Thông số kỹ thuật

Kích Thước

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

 Thanh 1100 16 21 109 7 35 1100
 Thanh 1000 x 75 16 21 77 7 35 1000
 Thanh 1000 x 65 16 21 69 7 35 1000
 Thanh 900 x 75 16 21 77 7 35 900
 Thanh 900 x 65 16 21 69 7 35 900
 Thanh 500 x 65 16 21 69 7 35 500
 Thanh 450 x 65 16 21 69 7 35 450
 Thanh 400 x 65 16 21 69 7 35 400

Đối tác